Ugg Botas Charms Pulseiras pandora silver beads hollister tiffany armband bridal wedding gowns chanel coco china city guide ed hardy clothing ghd gps tracking devices abercrombie and fitch

insanca yaşam projesi

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Avrupa Demokrasisi ve İnsan Hakları Girişimi Projesi Eğitim Programı

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

1., 2. ve 3. gruplar ders programı (26 04 2004 - 21 05 2004).

4., 5. ve 6. gruplar ders programı (07 10 2004 - 29 10 2004).

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI

www.ikgv.org

İnsan kaynağını geliştirme vakfıZorunlu toplumsal yaşamın içinde, çeşitli nedenlerle ayakta durmakta zorlanan insana destek olmak için, bundan tam 14 yıl önce bir sivil toplum girişimi olarak kuruldu İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı.

Amaç: İnsanın yaşam kalitesinin arttırılmasına ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, insan kaynağının verimliliğini, sorun çözme yeteneklerini ve kendi başına ayakta durma becerisini desteklemek ve güçlendirmekti.

Amacı hayatla buluşturmak için sahaya çıkmak gerekliydi. Sıcak ve gerçekçi bir iletişim kurulamazsa saha çalışmalarından yeterli ve etkili sonuçlar alınmasının olanaksızlığı bilinerek, saha çalışmalarına yerel gönüllülerin katkısı sağlandı. Saha elemanlarının da desteğiyle oluşan bu modele Topluma Dayalı Hizmet Modeli adı verildi. Kent varoşlarında sağlıklı üreme, dolayısıyla aile planlaması eğitimi ve hizmetleri, ardından okuma yazma ve meslek eğitimi etkinlikleri geniş bir ilgi ile karşılandı. Ergenlik Çağındakiler İçin Cinsellik Eğitimi ve Üreme Sağlığı Programı; Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve HIV/AIDS Eğitimi, Çocuk Emeğinin Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalar, Mülteci ve Sığınmacılar İçin Destek Projeler, Kadınların Sosyo-Ekonomik Statülerinin İyileştirilmesine Dönük Etkinlikler ve bu geniş düzlemdeki diğer çalışmalarıyla İKGV bugün de amacına yönelik proje ve hizmetler üretmeye devam etmektedir.

Birçok ulusal ve uluslararası örgütle koordinasyon içinde sürdürdüğü bu aktiviteler sayesinde proje geliştirme ve uygulama alanında da önemli bir deneyim kazanan İKGV, 1997'den bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) uluslararası ölçekte akredite olmuş icra kurumlarından birisidir.

İKGV, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de özel danışman STK statüsündedir.

Bakanlar Kurulu kararı ile Vergiden Muaf statüsünü kazanmış olan Vakıf, halen Türkiye Ulusal AIDS Komisyonu, Çocuk Emeğinin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Program (IPEC) ve Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu (KİDOG) üyesidir.

İNSANCA YAŞAM PROJESİ ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programında ele alınan konular ve içerik aşağıdaki gibidir.

1. Üreme ve cinsellik genel

a. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık tanımları
b. Üreme organları ve işlevlerinin tanımlanması, organ ve işlevlere ilişkin yanış bilgilenmeler ve bunlardan kaynaklanan toplumsal sorunlar, hak ihlalleri
c. Gebeliğin oluşumu, gebenin sağlık hakları, günümüzdeki eksik ve hatalı uygulamalar
d. Sağlıklı doğum ve gümüz gerçekleri
e. Dönemlere göre üreme sağlığı ihtiyaçları

2. Toplumsal Cinsiyet ve Değerler

a. Cinsel kimlik, toplumsal cinsiyet kimliği (Gender), toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsel yönelimin tanımlanması
b. Dünya kültürleri ve Türk toplumunda bu tanımların örneklerle açıklanması
c. Üreme ve cinsellikle ilgili değer ve görüşlerin bilimsel veriler doğrultusunda, karşılaştırmalı yeniden tanımlanması

3. Üreme ve Cinselliğin Boyutları

a. Üreme davranışı ile cinsel davranışın ayırt edilmesi
b. Cinselliğin geçmişten günümüze kadar değişen niteliğinin ve özeliklerinin ayırt edilmesi
c. Modern insanın yaşantısında ve öncelikle Türk toplumunda cinselliğe ilişkin inanışlar, tabular ve işlevsel davranış kalıpları
d. Cinsel davranış çeşitliliği, yönelim ve ilişki biçimlerinin tanımlanması

4. Doğurganlığın düzenlenmesi

a. Doğurganlığı düzenleme kavramının tanımlanması
b. Nüfus planlaması, aile planlaması, doğurganlığı düzenleme ve üreme sağlığı kavramlarının farklılıkları
c. Aşırı doğurganlığın anne sağlığı, çocuk sağlığı, aile ve toplum üzerine etkileri
d. Türkiye'de ailelerin çocuk isteme, gebelik sonlandırma ve yöntem kullanma durumları
e. Doğuranlığın düzenlenmesi hizmetlerinde başvuran hakları ve mevcut durum
f. Türkiye'de yasal durum ve süreç
g. Yöntemlerin tanıtımı ve

5. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, AIDS ve Haklar

a. Cinsel yolla bulaşan hastalık ve enfeksiyon tanımı
b. CYBE'lerin üreme sağlığı açısından önemi ve neden tehlikeli oduğu, nasıl yayıldığı
c. Sık rastlanan CYBE'ler ve belirtileri
d. CYBE'lerin olası sonuçları
e. CYBE'lerden korunmada bireysel ve toplumsal sorumluluklar
f. AIDS ve AIDS hakkında yanlış bilgi ve uygulamalar
g. CYBE ve AIDS etik kurallar ve hasta hakları

6. Mutlu ve Güvenli Cinsellik

a. Mutlu bir cinsel yaşamın anlamının belirlenmesi
b. Kişiler, yaş dönemleri ve cinsiyetler arası farklılıklar
c. Duygusal ve bedensel cinsel mutluluğun açıklanması
d. Aşk, sevgi, tutku ve eşlerin uyumu
e. Bedensel hazzın ve orgazmın tanımlanması
f. Cinsellikte ve cinsel birliktelikte psikolojik güvenilirliğin tanımlanması
g. İlişkinin başlatılması ve sürdürülmesinde güvene esas olan kişilik yapıları, karar verme ve problem çözme davranışlarının irdelenmesi
h. Mutlu olmak ve mutlu kalmak için cinsel duyarlılığın artırılması ve kararlılığın sürdürülmesinde cinsel davranış yönetimi (management of sexual arousal or behavior)

7. Cinsellik ve Şiddet

a. Genel anlamda şiddetin tanımlanması ve toplumdaki yeri
b. Cinsel şiddetin, fiziksel, duygusal, ekonomik ve toplumsal şiddetin içindeki yeri
c. Dünyada ve Türkiye'de cinsiyet ayrımcılığı ve yaşam boyu özellikle kadınlara uygulanan şiddet örnekleri
d. Bir cinsel şiddet göstergesi olarak cinsel istismarın tanımlanması
e. Cinsel istismarın biçimleri, topluma ve bireye etkileri
f. Cinsel istismarın nedenleri ve kaynakları
g. Cinsel istismarın önlenmesi ve yardım

8. Üreme ve Cinsel Haklar

a. Üreme ve cinsel haklara temel olan evrensel yasa ve bildirgelerin tanınması
b. Üreme ve cinsel haklara ağırlık veren ve önem kazandıran uslar arası konferans ve toplantıların tanınması
c. Temel insan hakları
d. Temel insan haklarından kaynaklanan üreme hakları ve cinsel haklar
e. Türkiye'de yasal durum
f. Türkiye'de bu hakların uygulanmasına yönelik yapılan sivil çalışmalar
Kaynak: Üreme ve cinsel haklar