insanca yaşam projesi

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ1*

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), insan hakları için çalısan insanların oluşturduğu dünya çapında bir harekettir. UAÖ, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçmesi için çalışır. Ayrılmaz ve birbirlerine bağlı olduğuna inandığı hakların tamamının yaygınlaşması için kampanyalar düzenler, kamusal etkinlikler hazırlar. Ayrıca insan hakları eğitimi ve insan hakları sözleşmelerinin imzalanması ve yürürlüğe sokulması için çalışır.

UAÖ'nün çalışması, titiz araştırma ve uluslararası topluluğun üzerinde anlaştığı standartları temel alır. UAÖ gönüllülük temelli, demokratik ve kendi kendini yöneten, dünya çapında yüz kırktan fazla ülke ve bölgede bir milyondan fazla üye ve destekçiye sahip bir harekettir. Mali kaynağının çoğunluğunu üyeler ve halktan gelen bağışlar olusturur. UAÖ'nün insan hakları ihlalleri ile ilgili belgeleme ve kampanyalar yapma çalışmaları için hiçbir hükümetten mali destek istenmez ve kabul edilmez.

UAÖ tüm hükümetlerden, siyasi görüşten veya dini inançtan bağımsızdır. Hiçbir hükümet veya siyasi sisteme karşı değildir ve desteklemez. Ayrıca korumaya çalıştığı kurbanların da görüşlerini ne destekler ne karşı çıkar. Yalnızca insan haklarının tarafsız bir biçimde korunması ile ilgilidir.

UAÖ, kişilerin sivil ve siyasi haklarına yönelik gerçekleştirilen ağır ihlallere karşı eyleme geçer. İnsan hakları ihlallerine karşı yürüttüğü kampanyaların odak noktaları şunlardır:

İLETİŞİM

Adres: UAÖ - Türkiye Şubesi
Muradiye Bayırı Sok. No. 50/1Teşvikiye / İstanbul
Tel: +90 212 258 43 67
Faks: +90 212 258 44 59
e-mail: posta@amnesty-turkiye.org
WAP: http://wap.amnesty-turkiye.org/
 

Notlar:

* Bu belge "İnsanca Yaşam Projesi" Temel İnsan Hakları Eğitimleri kapsamında hazırlanmıştır.

1 Bu belgedeki bilgilerin tümü Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinden derlenmiştir: WAP: http://wap.amnesty-turkiye.org/