insanca yaşam projesi

İSTANBUL TABİPLER ODASI

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

İletişim:

Adres:Türkocağı Cad. No:19 Cağaloğlu
Tel: +90 0 212 514 02 92
Faks: +90 0 212 513 37 36
url www.istabip.org.tr
e-posta istabip@istabip.org.tr

Komisyonlar:

İnsan Hakları Komisyonu Faaliyetleri

09.10.2002
b) Savaş karşıtı etkinliklerde yeralınması planlandı,
30.09.2002
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı' na F Tipi Cezaevleri ve açlık grevleri ile ilgili güncel durum değerlendirilmesi gönderildi.
24.09.2002
Dört kurum birlikteliğinde yürütülen çalışma üzerinden olgunlaşan öneri "partilere sorular" başlıklı bir sivil inisiyatif organizasyonu oluşturmak şeklinde planlandı.
12.08.2002
İnsan Hakları İhlalleri Araştırma ve Değerlendirme Grubu oluşturuldu. (Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI, Dr. Yeşim İŞLEGEN, Dr. Önder ÖZKALIPÇI, Dr. İlhan AK, Dr. Lale TIRTIL)
29.07.2002
çalışma planı oluşturuldu.
  • a) Tekirdağ cezaevi pilot olmak üzere F Tipi Cezaevi raporu hazırlamak; "Tecrit" koşullarını tespit etmek,
  • b) Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi' nde sağlık durum tespiti amaçlı çalışma organize etmek,
  • c) Alternatif rapor çalışması organize etmek,
  • d) İstanbul Barosu-İHD-TMOOB/İstanbul ile kurumsal işbirliği yürütmek,
15.07.2002
Yönetim Kurulu ile çalışma yönergesi ele alınıp benimsendi.
02.07.2002
Çalışma yönergesi hazırlandı.