insanca yaşam projesi

İSTANBUL BAROSU1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

İletişim:

Adres:İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Sokak
Baro Han K:2 34430 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 251 63 25
Faks: +90 (212) 293 89 60
url www.istanbulbarosu.org.tr

CMUK UYGULAMA SERVİSİ

01.12.1992 tarihinde yürülüğe giren 3842 sayılı değişik yasa ile CMUK'ta yapılan değişiklikle yakalanan kişi veya sanık soruşturmanın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla Müdafii'nin hukuki yardımından faydalanabilir hükmü getirilmiştir. Yine yakalanan kişi ve sanık Müdafii seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse talebi halinde, eğer yakalanan kişi veya sanık 18 yaşını bitirmemiş ise veya sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak kadar malul olur ise talebi aranmadan Baro tarafından kendisine bir müdafii tayin edilir hükmü ile Müdafii tayin yetkisi baroya verilmiştir.

İstanbul Barosu, yasanın baroya verdiği bu yetkiyi daha hızlı ve sağlıklı kullanmak amacı ile bünyesinde CMUK Uygulama Servisi'ni oluşturmuştur. Oluşturulan bu servis 24 saat açık olup, karakollardan, savcılıklardan ve mahkemelerden gelen talepleri karşıladığı gibi hukuki yardım talebinde bulunan kişilerden gelen talepleri de karşılamaktadır.

Uygulamada hazırlık aşamasında sıkca rastlanan hukuka aykırı işlemlerin (gözaltı süresinin aşılması, işkence ve kötü muamele v.s.) önüne geçebilmek için ve yakalanan kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması amacı ile servise gelen talepler hızla değerlendirilmekte ve en kısa süre içinde yakalanan kişi veya sanığın bulunduğu yere ulaşılmaktadır.

CMUK Uygulama Servisinde 1800 avukat kayıtlı olup, 1100 avukat faal olarak çalışmaktadır.

İSTANBUL BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yardım Bürosu, hafta içi her gün hukuki yardıma ihtiyacı olup avukatlık hizmetinden yararlanmak için maddi olanağı bulunamayanlara, iki şubesi ve merkez bürosuyla hizmet sunmaktadır. Başvuru sırasında istenen belgeler;

İletişim:

Merkez Büromuz
Adres:İstiklal cad. Orhan Adli Apaydın sok.
Baro han. Kat: 3/304 Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (0212) 251 63 25 (dahili 150 ve 163)
Faks: +90 (0212) 293 89 60
Kadıköy (Anadolu Yakası) Şubemiz
Adres:Bahariye caddesi 82/7 Kadıköy/İstanbul
Tel: +90 (0216) 414 68 53
Faks: +90 (0216) 414 68 43
Bakırköy Şubemiz
Adres:Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi 1. kat Bakırköy
Tel: +90 (0212) 583 12 33
Faks: +90 (0212) 466 37 77

MERKEZLER

KADIN HAKLARI UYGULAMA MERKEZİ

Merkez tanıtımı

Öncelikle fiziksel,cinsel,psikolojik,ekonomik,vb. Her türlü şiddete maruz kalan ya da ekonomik gücü yeterli olmayıp ,aile hukukuna ilişkin konularda hukuki yardım talebinde bulunan kadınlara ,gerek danışma telefonu aracılığıyla gerekse bizzat başvurularında hukuki bilgilendirme ve desteğin sağlanması amacıyla kurulmuştur Bunun yanısıra gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz şunlardır :

Yasalardaki ve uygulamadaki ayrımcılıkların önlenmesi doğrultusunda çalışmalar yaparak

Belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim çalışmaları,konferanslar vb. Faaliyetlerin organize edilmesi.

Kadınhakları konusundaki hukuki perspektifimizi geliştirebilecek tez çalışması, örnek kararlar, örnek dilekçeler uluslararası metinler ,broşür ,kitap ve benzeri yayınlar biraraya getirilerek, bugün için meslektaşlarımızın yararlanabileceği ancak ileride gerçekleştirilmesi olası bir 'Kadın Hakları Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 'ne de önayak olabilecek bir oluşturulması.

Merkezin kuruluşu
Merkez, Av.Filiz Kerestecioğlu'nun hazırlayarak onaya sunduğu projenin, İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun 04.03.1999 tarihli kabul kararıyla kurulmuştur .
Merkezin kuruluş nedeni

Gerek yasalarda varolan gerekse yazılı yasalarda yer almasa da gelenekler görenekler toplumsal düzenlemelerle beslenen cinsiyet ayrımcılığı kadın hakları için uzun yıllardan beri verilen mücadelelere rağmen sürüyor .Bu ayrımcılığın doğal sonuçlarından birisi de toplumumuzda kadınların çeşitli iletişim kaynaklarına ve yasalardan doğan haklarıyla ilgili bilgilere erkeklere oranla daha zor ulaşıyor olmaları.

Yapılan çeşitli araştırma sonuçları ve her gün basına yansıyan ve yansımasa da Kadınların başvuruları sonucunda bilgi sahibi olduğumuz onlarca olay, kadınların ciddi biçimde şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor. Bu şiddet fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet gibi biçimlerde boy gösterebiliyor. Şiddetin farklı boyutlarının çoğu zaman birarada varoluşu, kadınların hak arama mücadelesinde mağduriyetlerini arttırmakta. Örneğin aile içi fiziksel şiddete uğradığı için yasal yollara başvurmak isteyen bir kadın hiçbir psikolojik destek bulamadığı ve bilgi kaynaklarına ulaşamadığı için sözkonusu başvuruyu gerçekleştiremiyor. Ya da bir başka örnekte olduğu gibi fiziksel şiddete uğrayan bir kadın bu şiddete son vermenin yanısıra boşanma davası açmak istiyor ancak karşı karşıya bulunduğu ekonomik şiddet nedeniyle bir avukata danışması bile mümkün olamıyor.

Herşeye rağmen bir çok zorluğu göze alıp yasal yollara başvuran kadınların sorunları ise bu noktada bitmiyor; bazen karakollarda bazen savcılıkta bazen de adli tabiplikte yaşayacağı sorunlar başlıyor. Bundan sonra özellikle Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanununda yer alan kadınlar aleyhine ayrımcı hükümler kadınların mağduriyetinin daha da arttırıyor.

Bugüne kadar, kadınların mağduriyetlerini giderecek ya da azaltabilecek bireysel çabalar olsa da hukuki destek sağlamaya yönelik bir mekanizmanın bulunmayışı böyle bir merkezin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Sorumlu yönetim kurulu üyesi
Adı Soyadı: Av.İLKNUR ADİLLER
Telefon: 0216 310 72 94
E-Posta: ilkadiller@mynet.com
Avrupa yakasından başvurular için
Adres: İstiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok.
Baro Han. Kat:3 Oda No:305 Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 292 77 39
Faks: 0212 293 00 45
Anadolu yakasından başvurular için
Adres: Bahariye cad. No: 82/7 Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0216 414 68 53
Faks: 0216 414 68 43
E-mail: khum@istanbulbarosu.org.tr

İNSAN HAKLARI MERKEZİ

Merkez tanıtımı

1997 yılı başlarında İnsan Hakları Komisyonu olarak oluşturulmuştur. 1997 Ekim ayında İnsan Hakları Merkezine dönüştürülmüştür. Merkez, Başkan Yürütme Kurulu ve üyelerden oluşmaktadır. İnsan Hakları Konusunda öncelikle Avukatlar olmak üzere kamuyu bilgilendirmek,İnsan Hakları İhlallerinin önlenmesi yollarının tartışılmasını sağlamak, İnsan Haklarına yönelik yayınlar yapmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grupları

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

Merkez tanıtımı

1988 yılında İstanbul'da Çocuk Mahkemesi kuruldu. Biz de gerek çocuk hukuku ,gerekse yargılama usulü hukuk alanındaki bu yeniliği tanımak, geliştirmek ve mesleğimizin rolünü güçlendirmek için biraraya gelerek "İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu"nu oluşturduk.

Çalışma alanımızın ve üye sayımızın artması ile enerjimizi,birikimimizi daha fazla çocuğa ulaşabilecek biçimde,daha verimli kullanabileceğimiz yeni bir çalışma düzeni ihtiyacı bizleri, Çocuk Hakları Komisyonunu,bir yönetmeliğe bağlı "Çocuk Hakları Merkezi"ne dönüştürme kararını almamız sonucuna götürdü.Bu karar sonrasında, 2000 yılı Ekim ayından itibaren faaliyetini sürdürmekte olan , "Çocuk Hakları Merkezi" kuruldu.

Çalışma grupları ve sorumlu üye listesi
ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Işık Umur,Av.Aşkın Yaşar Topuzoğlu
ÜYELER: Av.Berrin Tezgen, Av.Betül Onursal, Av.Emine Zeyrek, Av.Sevinç Mutlu, Av.Işıl Mesci, Av.Eldebran Çakırözer, Av.Canan Trakoş, Av.Özden Özhan
MEVZUATI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Betül Onursal, Av.Gönül Erdem
ÜYELER: Av.Harika Seliçi, Av.Sonay Hayrioğlu, Av.Berrin Tezgen, Av.Seda Akço, Av.Fatma Ufuk Gürler
ÇOCUK HAHKEMELERİ,TUTUKEVLERİ VE ISLAHEVLERİ ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Aşkın Yaşar Topuzoğlu
ÜYELER: Av.Neslihan Toroman, Av.Fatma Başar, Av.Seda Akço, Av.Fatma Ufuk Gürler, Av.Eldebran Çakırözer
ENGELLİ ÇOCUKLAR ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Fatma Başar
ÜYELER: Av.Cemil Yazarkan,Av.Basri Baloğlu
ÇOCUK İŞÇİLER ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Gönül Erdem
ÜYELER: Av.Ömür Dedeoğlu, Av.Şener Taciroğlu, Av.Gökhan Gökçe
MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Sonay Hayrioğlu, Av.Harika Seliçi
ÜYELER: Av.Emine Zeyrek, Av.Canan Trakoş, Av.Fatma Ufuk Gürler, Av.Fatma Başar, Av.Gönül Erdem, Av.Ülkü Önal, Av.Ülkü Turan, Av.Aşkın Yaşar Topuzoğlu, Av.Özden Özhan
MÜLTECİ VE SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR ÇALIŞMA GRUBU
SORUMLU ÜYELER: Av.Esra Özeren, Av.Zehra Özdemir
ÜYELER: Av.Zehra Özdemir, Av.Yılmaz Göl, Av.Neslihan Toroman, Av.Filiz Yüce, Av.Fatma Başar

BARO KOMİSYONLARI

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

Komisyon tanıtımı
  1. Yaşadığımız ülke koşulları ve ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın sayılarının 8 milyon civarında olduğunu göz önüne aldığımızda , engelli vatandaşlarımızın ülke şartları içerisinde kendi haklarını arayamadıkları ve haklarının ihlali sürecinde devreye girerek komisyon olarak, hak kayıplarının engellenmesini sağlamak,
  2. Engelli vatandaşlarımızın omuzlarına ağır gelen istihdam, sağlık, eğitim vs. birçok alanda karşılaşılan problemleri asgari sınıra indirmeyi amaçlayan çalışmalarda bulunmak,
  3. Engelli vatandaşlarımızın topluma entegrasyonuna ilişkin etkinlikler düzenlemek , baromuzdan önce irtibata geçebilecekleri Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bulunmak,
  4. Yasalarımızda bedensel engelli olmayı , doğanın şartı olarak değil , yetersizlik olarak görülmesine neden olan çeşitli hükümler mevcut olup bu hükümlerin değiştirilmesi amacı ile ilgili komisyonlarla ve Baro Yönetim Kurulu ile irtibata geçilmesi,
  5. Engelli hakları ile ilgili mevzuatın sağlıklı ve güncel hali ile toplanması ve uygulanmasının sağlanması, konularında komisyonumuz çalışmalarına başlamıştır
Divan
Av. S. SEFA BİLGİÇ (Koordinatör)
Telefon: 0216 3460625
Faks: 0216 3746705
Av.BASRİ BALOĞLU (Başkan)
Telefon: 0216 3470321
Faks: 0216 3473821
Av.CEMİL YAZARKAN (Başkan Yrd.)
Telefon: 0216 3090535
Av.NALAN ALAÇAL (G. Sekreter)
Telefon: 0216 3464166
Faks: 0216 3464166

KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Kuruluşu: 8 Mart 1995

Kadın Hakları Komisyonu,

Komisyon, kadınların yasal hakları konusundaki çalışmalarından dolayı 1996 yılında "Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığınca Ödüllendirilmiştir." Kurucu başkan Av.Dr. Tennur Koyuncuoğlu'dur. Halen 92 üyesi mevcut olan Komisyonun başkanlığını 1999 yılından itibaren Av. Nazan Moroğlu sürdürmektedir.

Av.İLKNUR ADİLLER (Koordinatör)
Telefon: 0216 3107294
Faks: 0216 3100789
Av.NAZAN MOROĞLU (Başkan)
Telefon: 0212 2453305
Faks: 0212 2450501
Av.ŞÜKRAN EROĞLU (Başkan Yrd.)
Telefon: 0212 2961585
Av.HANDAN SANER (G. Sekreter)
Telefon: 0216 2444709
 

Notlar:

1 Bu belgedeki bilgilerin tamamı İstanbul Barosu'nun internet sitesinden derlenmiştir: www.istanbulbarosu.org.tr