insanca yaşam projesi

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu aydın tarafından 1990 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Medeni Yasası'na göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur. Statüsü 30 Aralık 1990 tarihli ve 20741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı hükümet dışı bir kuruluştur.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından imzalanmış olsun ya da olmasın bütün uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir.

Genel Merkezi Ankara'da olan TİHV'nin İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da temsilcilikleri bulunmaktadır.

TİHV, çalışmalarını halen iki ana proje çerçevesinde sürdürmektedir:

Dokümantasyon Merkezi

Dokümantasyon Merkezinin çalışma amacı, insan hakları ihlallerinin izlenerek düzenli raporlar ile kamuoyuna iletilmesi, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve Vakfın güncel hak ihlalleri karşısında alacağı tutumun belirlenmesi için gerekli bilgi altyapısını oluşturmaktadır.

Bu amaç çerçevesinde Vakfın kurulduğu 1990 yılından bu yana insan hakları ihlallleri ile iligili olarak basın, İHD Genel Merkez ve şubeleri, demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları ile çeşitli kişi ve kaynaklardan bilgi toplanmakta, arşivlenmekte, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde günlük, aylık ve yıllık raporlar aracılığıyla kamuoyuna aktarılmaktadır. Ayrıca, bazı insan hakları sorunları ile ilgili olarak Özel Raporlar ve bilgi notları da üreten Dokümantasyon Merkezi, uluslararası ve ulusal belgelere ilişkin bir arşive de sahiptir.

Gazete ve dergilerin sürekli olarak tarandığı, haber kupürlerinin çeşitli hak kategorileri altında arşivlendiği Dokümantasyon Merkezi, haftalık ve aylık dergilerle insan hakları konusunda yayınlanmış kitap, makale ve video arşivini kapsayan mütevazi bir kütüphaneyi de bünyesinde barındırmaktadır.

Tedavi ve Rehabilitasyon Projesi

Bu projeyle, gözaltı ve cezaevleri süreçlerinde görmüş olduğu işkence nedeniyle sağlık durumu bozulmuş olan kişilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal tetkik, tedavi ve rehabilitasyonuna yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

İşkence görenlerin rehabilitasyonu için TİHV ilk olarak 1990 yılı Eylül ayında Ankara'da bir referans merkezi açmıştır. Referans merkezi Ocak 1991'de Ankara Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak yeniden örgütlenmiş, daha sonra Temmuz 1991'de İzmir'de ve Ekim 1991'de İstanbul'da, 1995 yılı Şubat ayında Adana'da, son olarak da 1998 Haziran ayında Diyarbakır'da temsilcilik ve tedavi merkezleri açılmıştır. 1994 yılı başından itibaren "5 Şehir Projesi" adı altında, insan hakları ihlallerinin yoğun yaşanmasına karşın merkezlerimizin olmadığı bölgelere yönelik özel bir proje başlatılmıştır. Başlangıçta Diyarbakır, Malatya, Adana, Mersin ve Gaziantep illerini kapsayan bu proje, adı geçen illerdeki işkence kurbanlarının TİHV tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi görmelerini amaçlamaktadır. 1995 yılında Adana Temsilciliği ve 1998 yılında Diyarbakır Temsilciliği'nin açılmasının ardından bu şehirler proje kapsamından çıkartılarak yerine Van ve Adıyaman dahil edilmiştir.

Tedavi merkezlerinde hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, sekreter ve/veya tıbbi sekreterden oluşan profesyonel bir ekip hizmet vermektedir. Başvuruların ilk muayene ve psikolojik değerlendirmesi Vakıf bünyesinde yapılmaktadır. Daha ileri tetkik ve tedavi gerekiyorsa, başvurular değişik tıp alanlarında uzman hekimlere gönderilmektedir.

Profesyonel çalışanların yanında TİHV'ye gönüllü katkı sağlayan hekim, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının sayısı gün geçtikçe artmış ve Vakıf yüzlerce gönüllü ile hizmet sunar duruma gelmiştir.

Nedeni ne olursa olsun gözaltında, cezaevinde ya da toplumsal bir olay esnasında işkenceye ya da şiddete maruz kalan bir kişi, tedavi merkezlerince sağlanan hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Ayrıca, "5 Şehir Projesi" kapsamında tedavi edilenlerin yol ve konaklama giderleri ile harcırahları Vakıf tarafından karşılanmaktadır. TİHV tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine 2000 yılı sonuna kadar 5719 kişi başvurmuştur.

Tedavi ve Rehabilitasyon projesi kapsamında 2001 yılı başından itibaren işkence gören çocuklara yönelik Sosyal Destek Projesi çalışmaları başlatılmıştır.

TİHV kısa bir süre içinde tüm işkence görenlere yönelik Sosyal Destek Projesini geliştirmeyi ve Hukuk Destek Projesini de başlatmayı planlamaktadır.

TİHV Nasıl Desteklenir?

Vakfın çalışmaları işkenceye karşı etkinlik yürütmek isteyenlerin gönüllü işbirliği ve paylaşımı temelinde yürütülmektedir. Bu nedenle sahiplenildiği, desteklendiği ölçüde niteliği ve niceliği yükselir.

Sizler de TİHV'ye;

Çalışmalarını tanıyarak ve tanıtarak;
Tanık olduğunuz insan hakları ihlallerinin bilgi ve belgelerini en yakın merkezimize ulaştırarak;
Az ya da çok kaygısı taşımadan ayni veya nakdi bağış yaparak;
Eğer hekim, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ya da fizyoterapist iseniz; işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyonu çalışmalarını veya işkencenin kanıtlanmasına yönelik araştırmaları yürüten gönüllü ağımıza katılarak;
Eğer hukukçu iseniz; işkence savı raporla kanıtlanmış başvurularımıza işkence davalarındaki hukuksal süreçte avukat ya da danışman olarak,

katkıda bulunabilirsiniz.

İletişim:

TİHV Genel Merkezi
Genel Başkan: Yavuz Önen
Genel Sekreter: Sedat Aslantaş
Adres:Menekşe 2 Sokak No: 16/11, 06440 Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 417 71 80
Faks: (312) 425 45 52
e-mail: tihv@tr.net
url: www.tihv.org.tr
TİHV İstanbul Temsilciliği
Şükran Akın
Genel Sekreter: Sedat Aslantaş
Adres:Hocazade Sokak No: 8 Sıraselviler Cad. Beyoğlu/İSTANBUL
Tel: (212) 249 30 92
Faks: (212) 251 71 29
e-mail: ihvist@turk.net
 

Notlar:

1 Bu belgedeki bilgilerin tümü Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın internet sitesinden derlenmiştir: www.tihv.org.tr