insanca yaşam projesi

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)1

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

İHD İlkeleri:

İHD'nin Örgütsel Yapısı

İHD, 34 şubesi bulunan, yaklaşık 16 bin üyeli hükümet dışı bir insan hakları örgütüdür.

Genel Merkez ve Şubelerde, Kürt Sorunu, Azınlıklar, Kadın, Çocuk,çevre, çalışma yaşamı, Cezaevleri, Gözaltı ve İşkence, göç, mülteciler gibi birimler / komite-komisyonlar, sürekli veya geçici olarak kurulmakta ve çalışmalar yürütmektedir.

İHD, 2000 yılında kendisine bağlı bir iktisadi işletme kurmuştur.Bülten ve kitaplarını İktisadi işletme basmakta ve dağıtmaktadır.

İHD, 2000 yılında İnsan Hakları Araştırma merkezi kurmuştur.merkez teorik çalışmalar yapmaktadır.

İHD İstanbul Şubesi bünyesinde Kütüphane Komisyonu oluşturulmuştur.Genel merkez ile bağlantılı olarak 1997 yılından bu yana çalışan komisyon, İstanbul'da İnsan Hakları Kütüphanesi kurmayı planlamaktadır.

1986-2001 İHD Etkinlikleri

Kuruluşundan bu yana yöneticilerimiz hakkında 400'ün üzerinde dava açıldı. Bu davalarda 300'ün üzerinde yöneticimiz yargılandı ve yargılanıyorlar. Akın Birdal'a 1995 ve 1996 Dünya Barış Günü nedeniyle yapılan mitinglerde yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan iki ayrı davada toplam yirmi ay hapis cezası verildi ve Akın Birdal bu cezalar nedeniyle yaklaşık ondört ay cezaevinde kaldı. Bugüne değin Valiler 30 şubemiz hakkında çeşitli sürelerle, kapatma kararı verdiler. 1997 de kapatılıp 2000 de açılan İHD Diyarbakır Şubesinin Başkanı Osman Baydemir için bir yıl içinde açılan soruşturma ve davaların sayısı 60, 2000 yılında yönetime gelen İzmir Şube yöneticileri hakkında bir yıl içinde açılan dava sayısı 60'a ulaşmıştır.

Basın Açıklamaları:

Yerel Yönetim Seçimlerinde İHD'nin Tutumu

İletişim:

İHD Genel Merkezi
Genel Başkan: Hüsnü Öndül
Adres:Tunalıhilmi Cad. 104/4 Kavaklıdere ANKARA
Tel: (312) 466 49 14
Faks: (312) 467 22 19- 466 49 13
e-mail: posta@ihd.org.tr
url: www.ihd.org.tr
İHD İstanbul Şubesi
Başkan: Hürriyet Şener
Adres:Çukurlu Çeşme Sk. Bayman Ap. No: 10/1 TAKSİM İSTANBUL
Tel: (212) 251 35 26 - 244 44 23
Faks: (212) 251 35 26
e-mail: ihdist@superonline.com
url: www.ihd-ist.org
Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Genel Merkez
Adres:Halıcılar Cad. Uğur Saray Apt. No 92/15
Halıcılar Fatih İstanbul
Tel: 0 212 635 61 22
Faks: 0 212 532 77 71
e-mail: gocder@hotmail.com
url: www.gocder.com
 

Notlar:

1 Bu belgedeki bilgilerin tümü İnsan Hakları Derneği'nin internet sitesinden derlenmiştir: www.ihd.org.tr