Ugg Botas Charms Pulseiras abercrombie and fitch tiffany bangles tiffany necklaces tiffany angir hollister rs gold vivienne westwood

insanca yaşam projesi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

1., 2. ve 3. gruplar ders programı (26.01.2004 - 07.03.2004).

4., 5. ve 6. gruplar ders programı (01.03.2004 - 11.04.2004).

SİVİL TOPLUM NEDİR?

A. Alper Akyüz ve Dijan Albayrak

Amaç: Sivil toplum ve gönüllülük hakkında kavramların oturması ve sivil toplum kuruluşları ve bireysel olarak bu çercevedeki konumları konusunda bilinçlendirmek.
İçerik: Sivil toplum ve demokraside sivil inisiyatifin tarihçesi, yeri ve önemi konusunda katılımcıların kendilerini sorgulamaları ayrıca gönüllük kavramının oturmasını sağlamak.
Kaynak : Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları ve Demokrasi

SİVİL TOPLUM VE STRATEJİ OLUŞTURMAK

Emel Kurma

Amaç: Çağdaş sivil toplum kuruluşlarının rolleri ve katılımcı demokrasinin yeni iletişim kanallarının anlaşılmasında STK'ların rolü.
İçerik: Sivil toplum kuruluşlarının çağdaş yönetilebilme ve proje bazlı çalışabilmeleri için misyon,vizyon ve stratejilerini oluşturabilmeleri kolay yollarının irdelenmesi.
Kaynak : Proje döngüsü (ppt dosyası)

İLETİŞİM BECERİLERİ

A. Alper Akyüz, Ayşe Kayalar, Şaylan Uran

Amaç: Sivil toplum kuruluşlarından yola çıkarak kurumsal iletişim konusunda farkındalık yaratmak.
İçerik: Kişi üyesi bulunduğu sivil toplum kuruluşun aynı adına bir sözcüdür bu nedenle iletişim çok önemlidir. Bu durum hem kuruma hem de üyeye bir sorumluluk yükler. Bu çalışma ise, kurumsal iletişimi sağlıklı kurabilmek için, örnek bir konunun etrafında katılımcıların etkin katılımıyla olayın farklı taraflarca nasıl algılandığını göstererek sağlıklı ve açık iletişimin önemini bir kez daha vurgulamaktır.
Kaynak : Misyon, vizyon, strateji - Kadıköy, Şubat 2004 (ppt dosyası)

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI'INDA GÖNÜLLÜLÜK

A. Alper Akyüz, Laden Yurttagüler

Amaç: Sivil toplum kuruluşları'nın çalışmalarındaki gönüllüğün önemi ve çalışma yöntemleri.
İçerik: Sivil toplum kuruluşları'nın çalışmalarındaki gönüllüğün önemi, süreç içinde çalışma yöntemlerinin ve içeriğinin farklılaşması ve gönüllü çalışmalara farklı bakabilmeyi sağlayabilmek.
Kaynak 1: Gönüllülük Eğitimi Notları
Kaynak 2: Gönüllü programı geliştirmek

SAVUNUCULUK VE POLİTİKALARI ETKİLEME

Yiğit Aksakoğlu

Amaç: Savunuculuk konusunda bilgilendirme, farkındalık yaratma ve beceri geliştirme.
İçerik: Savunuculuk ile ilgili kavramları konusunda fikir edinerek, örneklerle uygulamada nasıl savunuculuğun politikaları etkilemede nasıl hayat bulacağının irdelenmesi.
Kaynak : Savunuculuk ve politikaları etkileme (pdf dosyası)

SİVİL TOPLUM KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF YAZMA TEKNİKLERİ

Yiğit Aksakoğlu, İdil Eser

Amaç: Proje teklifi hazırlarken uyulması gereken adımların anlatılması.
İçerik: Katılımcıların proje teklifi hazırlarken kullanılan yöntem, paydaş analizi gibi temel kavramlar konusunda bilgilenmeleri ve proje teklif hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda yetkinleşmelerini örneklerle sağlayabilmektir.