Ugg Botas Charms Pulseiras abercrombie and fitch tiffany bangles tiffany necklaces tiffany angir hollister rs gold vivienne westwood

insanca yaşam projesi

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

Ders programı (24.05.2004 - 20.06.2004).

SAKATLAR DERNEĞİ HAKKINDA

Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılından bu yana faaliyet yürütmektedir. Türkiye, nüfusunun %12'si sakat vatandaşlardan oluşan bir ülkedir. Bu rakam oldukça önemli bir bütünün sorunlarını da ifade etmektedir. TSD sakatların sorunlarını bilinç düzeyine çıkartmak ve çözümleri hep birlikte üretmek için çalışan bir dernektir.

TSD'nin en temel amaçları şu şekilde sıralanabilir; Türkiye'de yaşayan sakat insanların sayısının tam olarak tespit edilmesi ve bu insanlara ulaşılabilmesi. Sakatların gündelik yaşamda karşılaştıkları sorunları birbirleri ile ve ilgili yetkili kurumlarla paylaşmalarının sağlanması ve çözüm üretilmesi. Sakatların kendi yaşamlarını başka insanlara ihtiyaç duymadan sürdürebilmeleri için kişisel yeteneklerinin geliştirilmesi. Sakatların spor faaliyetleri ve fiziksel ruhsal gelişmelerinin sağlanması. Eğitim, sağlık, ulaşım, çalışma hakkı gibi temel konularda yaşanan sorunlarla hep birlikte mücadele edebilme yeteneğinin geliştirilmesi.

SEMİNER PROGRAMI ve İÇERİĞİ

Açıklama: Herbir başlık üç saatlik birer oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma hakkı ve meslek edinme

7, 8 Haziran 2004
Aydın Sirkeoğlu (Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şube Başkanı)
Konu: Çalışma hakkı ve diğer temel insan haklarının tarihsel olarak incelenmesi, hakların hangi yasal çerçevelere oturduğu ve çalışanların bu hakları muhafaza etmeleri gibi başlıklar incelendi.

Sakatlar ve halk sağlığı

16, 17 Haziran 2004
Y.Doc.Dr.Nadi Bakırcı (Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı)
Konu: Sakatlanmalara neden olan faktörlerin neler olduğunu tanımlamak (genetik faktörler, akraba evlilikleri, bulaşıcı hastalıklar, kazalar, beslenme bozukluğu, afetler, savaşlar vb.) Sakatlığa neden olan faktörlerin Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında bilgi edinmek; sakatlıktan korunma stratejilerinin geliştirilmesi için gerekli bilgileri edinmek; sakatlıktan korunma stratejileri için öneri geliştirebilmek.
Kaynak : Sakatlar ve halk sağlığı (powerpoint dosyası)

Sakatların temel sorunları, sakatlar ve işbirliği

31 Mayıs, 1, 2, 3 Haziran 2004
Şükrü Boyraz (Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı)
Konu: Sakatların temel sorunları ve çözüm önerileri konusunda katılımcıları bilgilendirmek eğitime katılan sakatları kendi haklarını elde edebilmeleri konusunda yönlendirmek.
Sakatlar ve işbirlikleri konusunda katılımcıları neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek ve gerekli işbirliklerinin nasıl hangi başlıklarda aciliyet taşıdığı hakkında yönlendirme yapmak. Sakatlarla birlikte yaşama ve sakatların yaşamı algılayışları konularında yaklaşımın ne olması gerektiği hakkında yönlendirme.

Sakatlar ve mimarlık

14, 15 Haziran 2004
Şükrü Sürmen
Konu: Çağdaş şehirsel çerçevenin oluşturulmasında gerekli standartların tanıtılması. Yeni bakış açılarının ve uygulamaların şehrimizde de hayata geçirilmesi için neler yapılmalıdır. Yapısal düzenlemeler ve yeni nesne tasarımları nasıl olmalıdır. Sakatların insanca yaşaması için mimari düzenlemelerin tasarımların uygulamaların standartları nasıl olmalıdır.
Kaynak : Tarifler, anlamlar, çerçeveler

Özürlüler yasası nedir, Özürlüler yasası ve uygulama biçimleri

24, 25, 26, 27 Mayıs 2004
Av. Bilgütay Hakkı Durna
Konu: Sakatların yasal hakları (ulusal/ulusalüstü belge ve düzenlemeler, tasarı halindeki özürlüler yasası ) ile ilgili bilgilendirme. Uygulama biçimleri uygulamadaki aksaklık ve eksiklikler hakkında tartışma. Sakatların hakları konusunda katılımcılarda asgari bir duyarlılığın yaratılması. Eğitime katılan sakatlara, hakları hakkında bilgilendirmenin ötesinde, bu hakların takipçisi olmaları yönünde bir yaklaşımın yaratılması.
Kaynak 1: Anayasa'da değişiklik öngören yasa metni
Kaynak 2: Özürlüler kanun tasarısı ve kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı taslağı
Kaynak 3: BM özürlü kişilerin haklarına dair bildiri
Kaynak 4: BM sakatlar için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar
Kaynak 5: Türkiye 2003 özürlüler araştırması sonuçları (word doc.)

Sakatlar ve Deprem

20 Haziran 2004 Pazar / Saat: 13.30
Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu
Konu: Sakatların deprem sırasında nasıl davranacakları nelerle karşılaşacakları konusunda aileleri ile birlikte bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
Seminer Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Merkezi uzmanları tarafından 3 saatlik 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi.