Ugg Botas Charms Pulseiras pandora armband abercrombie and fitch hoodies tiffany keys ed hardy ghd gucci sunglasses levis links of london uk louis vuitton monogram multicolore hollister

insanca yaşam projesi

Kılavuzlar

Kadınlar için kılavuz

Kadınlara yönelik şiddet, kadınların ve kızların insan haklarının ihlalidir; maddi ve manevi bütünlük hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade özgürlüğü ve evleneceği kişiyi seçme hakkı gibi hakları ihlal eder. Şiddet, işkenceye, zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye kadar varan hareketlere yol açabilir ve uç vakalarda yaşam hakkını ihlal edebilir. Kadınlara yönelik şiddet, sağlık ve çalışma hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanmayı engeller.

Kadınlar için kılavuzu indirmek için tıklayın.

Çocuklar için kılavuz

Birleşmiş Milletler tarafından, tüm taraf ülkelerin imzasına açılan bir Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlanmış ve bugüne kadar 191 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye'nin de 1990 yılında imzaladığı bu sözleşme toplam 54 maddeden oluşmaktadır. Taraf ülkeler bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır.

Çocuklar için kılavuzu indirmek için tıklayın.

Engelliler için kılavuz

“Özürlüler yasası” doğuştan veya sonradan herhangi bir bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi özürlü olarak tanımlamıştır.

Engelliler için kılavuzu indirmek için tıklayın.