insanca yaşam projesi

Gönüllülük eğitimi notları

"İnsanca Yaşam Projesi" Gönüllülük Eğitimleri kapsamında Laden Yurttagüler tarafından hazırlanmıştır.

Bu sayfa içeriğinin ms word kopyası tıklayınız.

Organizasyonlarda gönüllülerin var olması ve organizasyonlar için çalışması kurumları güçlendiren süreçleri yanında getirir.

Temel olarak aşağıda sıralanan 5 ana başlıkta toplayabileceğimiz gönüllülük konusunda öncelikle terminolojiyi tartışarak başlamak, ardından gönüllüler ve STK'ların ilişkilerini değerlendirip, etkileyen ve etkilenen süreçlerle konuyu özetlemek yararlıolacaktır.

  1. Gönüllülük Nedir? Gönüllü Kime Denir? (Bireyler neden gönüllü olur?)
  2. Gönüllülerin STK İçindeki Rolü Nedir?
  3. Gönüllülerin STK'larda Yaptıkları İşler Nelerdir?
  4. Gönüllü Yönetimi Hangi Süreçlerden Oluşur?

Gönüllü kimdir?

Gönüllü sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını STK'nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilcek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç beklentisi taşımaan bireydir.

Gönüllüler STK'ların çalışmalarını yönlendirebilecek unsurlardır.

Bireyler neden gönüllü olurlar?

Gönüllülük vermek kadar almaya da yönelik bir etkinliktir:

Gönüllülük ile kazanılan beceriler:

Gönüllülük toplumu dönüştürme/değiştirmeye dayalı bir etkinliktir.

Gönüllüler STK'ya hangi alanlarda katkıda bulunabilirler?