insanca yaşam projesi

Engelsiz iş ve İstihdam Projesi

Toplumun ayrımcılığa uğrayan kesimlerinin istihdamını sağlamak amacıyla Sakatlar için Yeni İstihdam Olanakları / Engelsiz-iş ve istihdam Projesi, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi Liderliğinde, Kadıköy Belediyesi ve Engelliler Eğitim Enstitüsü Derneği ve Spor Kulübü´nün ortaklığıyla, Avrupa Komisyonu ve İŞKUR desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Projenin temel hedefi: Sakatların yenilikçi istihdam teknikleri ile iş yaşamına kazandırılmasını sağlamaktır. Proje, sakatların üretim sürecine dahil edilmeleri temel amacı doğrultusunda; ilgili sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, işverenleri, ilgili resmi ve yarı resmi kurumları tecrübe paylaşımı ve birlikte çözüm üretme hedefi ile bir araya getirmiştir.

Projenin genel hedefi:

Son derece başarıyla sürdürülmüş olan proje, Aralık 2005 tarihinde sona ermiş ve 1 yıl zarfında 149 kişinin istihdamını sağlamıştır.