insanca yaşam projesi

İnsanca Yaşam Projesi “Sakatların Sorunları” Konulu Araştırma Raporu

Hazırlayan: Arzu Durmuş

Engelli araştırması 2´nin pdf formatında kopyasını indirmek için tıklayın.

1. Demografik Özellikler

2. Katılımcıların Yaşamlarına, Sorunlarına ve Duygularına İlişkin Yanıtları

Aşağıdaki ifadelerin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır:

3. Eğitim Talepleri

Aşağıdaki eğitim başlıklarına ilişkin talepler tablolandırılmıştır:

İnsanca Yaşam Projesi “Sakatların Sorunları” Konulu Araştırma Raporu

1. Demografik Özellikler

Ankete katılan 232 kişiden 159´u erkek, 63´ü kadındır (10 katılımcı cinsiyetini belirtmemiştir). Katılımcıların yaşları çoğunlukla 26-35 arasında değişmektedir (%28.4). Eğitim durumları çoğunlukla ilkokul mezuniyeti düzeyinde olmakla birlikte (74 kişi), hiç okula gitmemiş 3, master diplomalı 1 katılımcı mevcuttur. 129 katılımcı bekar, 82 katılımcı evli, 11´i ise boşanmış ya da duldur. 62 katılımcı işsiz olduğunu belirtmiştir. 148´inin özürlü kimliği mevcutken, 71´inin kimliği bulunmamaktadır. % 28´i herhangi bir cihaz kullanmazken, % 9.5´i tekerlekli sandalye, % 7.3´ü yürüme cihazı ve yine %7.3´ü koltuk değneği kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin detaylı bilgiler Tablo1-5 de yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı

Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Tablo 3. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 4. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 5. Katılımcıların Mesleklerine Göre Dağılımı

Katılımcıların Mesleklerine Göre Dağılımı

Tablo 6. Katılımcıların Kullandıkları Cihazlara Göre Dağılımı

Katılımcıların Kullandıkları Cihazlara Göre Dağılımı

Demografik değişkenler arası korelasyon ilişkisi incelendiğinde, kullanılan cihazın medeni durum ile ( 2 = .176), sakatlık derecesinin ise mesleki konum ile (2 = .182) p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür

2. Katılımcıların Yaşamlarına, Sorunlarına ve Duygularına İlişkin Yanıtları

1. Sokakta sakatlığımdan dolayı zorluklarla karşılaşıyorum

“Sokakta sakatlığımdan dolayı zorluklarla karşılaşıyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen değişkenlerden sadece sakatlık derecesinin belirtilen ifade ile p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür ( 2 = .157).

Sokakta sakatlığımdan dolayı zorluklarla karşılaşıyorum

Tüm Katılımcılar

Sokakta sakatlığımdan dolayı zorluklarla karşılaşıyorum

Kadın Katılımcılar

Sokakta sakatlığımdan dolayı zorluklarla karşılaşıyorum

Erkek Katılımcılar

Sokakta sakatlığımdan dolayı zorluklarla karşılaşıyorum

2. Sokakta insanlar bana yardım ediyor

“Sokakta insanlar bana yardım ediyor” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Sadece “Eğitim Durumu” değişkeninin belirtilen ifade ile p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür ( 2 = .184)

Sokakta insanlar bana yardım ediyor

Tüm Katılımcılar

Sokakta insanlar bana yardım ediyor

Kadın Katılımcılar

Sokakta insanlar bana yardım ediyor

Erkek Katılımcılar

Sokakta insanlar bana yardım ediyor

3. Sokağa çıktığımda insanların bana acıdığını hissediyorum

“Sokağa çıktığımda insanların bana acıdığını hissediyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Sokağa çıktığımda insanların bana acıdığını hissediyorum

Tüm Katılımcılar)

Sokağa çıktığımda insanların bana acıdığını hissediyorum

Kadın Katılımcılar)

Sokağa çıktığımda insanların bana acıdığını hissediyorum

Erkek Katılımcılar)

Sokağa çıktığımda insanların bana acıdığını hissediyorum

4. Kendimi yalnız hissediyorum

“Kendimi yalnız hissediyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Kendimi yalnız hissediyorum” ifadesinin “eğitim durumu” (2 = -.171) ve “mesleki konum” (2 = -.145) değişkenleri ile p<.05 düzeyinde anlamlı ters korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Eğitim düzeyi ve mesleki konum iyileştikce yalnızlık hissi azalmaktadır).

Kendimi yalnız hissediyorum

Tüm Katılımcılar

Kendimi yalnız hissediyorum

Kadın Katılımcılar

Kendimi yalnız hissediyorum

Erkek Katılımcılar

Kendimi yalnız hissediyorum

5. Sosyal hayatım aktif

“Sosyal hayatım aktif” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Sosyal hayatım aktif” ifadesinin “cinsiyet” (2 = -.137) ile p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Erkekler “sosyal hayatım aktif” ifadesine kadınlara kıyasla daha olumlu yanıtlar vermişlerdir).

Sosyal hayatım aktif

Tüm Katılımcılar

Sosyal hayatım aktif

Kadın Katılımcılar

Sosyal hayatım aktif

Erkek Katılımcılar

Sosyal hayatım aktif

6. Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum

“Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum” ifadesinin sadece “medeni durum” (2 = .160) ile p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Evliler bekarlara kıyasla daha olumlu yanıtlar vermişlerdir).

Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum

Tüm Katılımcılar

Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum

Kadın Katılımcılar

Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum

Erkek Katılımcılar

Sinema, tiyatro, konser ve benzeri etkinliklere gidebiliyorum

7. Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum

“Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum” ifadesinin sadece “yaş” (2 = .162) ile p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Yaşlılar gençlere kıyasla daha sık olarak toplum içinde bir işe yaramadıklarını hissetmişlerdir).

Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum

Tüm Katılımcılar

Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum

Kadın Katılımcılar

Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum

Erkek Katılımcılar

Toplum içinde bir işe yaramadığımı hissediyorum

8. Hayattan sıkılıyorum

“Hayattan sıkılıyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Hayattan sıkılıyorum” ifadesinin “yaş” (2 = .159) ile p<.05 düzeyinde olumlu, “eğitim durumu” (2 = -.193) ile p<.01 düzeyinde olumsuz, anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Yaşlılar gençlere kıyasla daha sık olarak hayattan sıkıldıklarını hissetmişler, ancak eğitim düzeyi arttıkça hayattan sıkılma hissi azalmıştır).

Hayattan sıkılıyorum

Tüm Katılımcılar

Hayattan sıkılıyorum

Kadın Katılımcılar

Hayattan sıkılıyorum

Erkek Katılımcılar

Hayattan sıkılıyorum

9. Günlük işlerimi yardım almadan kendi başıma yapabiliyorum

“Günlük işlerimi yardım almadan kendi başıma yapabiliyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Günlük işlerimi yardım almadan kendi başıma yapabiliyorum

Tüm Katılımcılar

Günlük işlerimi yardım almadan kendi başıma yapabiliyorum

Kadın Katılımcılar

Günlük işlerimi yardım almadan kendi başıma yapabiliyorum

Erkek Katılımcılar

Günlük işlerimi yardım almadan kendi başıma yapabiliyorum

10. Yakın çevremde bana destek olan insanlar var

“Yakın çevremde bana destek olan insanlar var” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Yakın çevremde bana destek olan insanlar var” ifadesinin “cinsiyet” (2 = .177) ile p<.01 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Kadınlar erkeklere kıyasla daha çok yakın çevrelerinde destek olan insanlar olduğunu belirtmişlerdir).

Yakın çevremde bana destek olan insanlar var

Tüm Katılımcılar

Yakın çevremde bana destek olan insanlar var

Kadın Katılımcılar

Yakın çevremde bana destek olan insanlar var

Erkek Katılımcılar

Yakın çevremde bana destek olan insanlar var

11. Çok arkadaşım var

“Çok arkadaşım var” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Çok arkadaşım var

Tüm Katılımcılar

Çok arkadaşım var

Kadın Katılımcılar

Çok arkadaşım var

Erkek Katılımcılar

Çok arkadaşım var

12. Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor

“Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor” ifadesinin “eğitim durumu” (2 = -.159) ile p<.05 düzeyinde olumsuz, “sakatlık derecesi” (2 = -.197) ile p<.01 düzeyinde olumlu, anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Eğitim düzeyi düştükçe ve sakatlık derecesi arttıkça katılımcılar daha sık olarak ekonomik durumlarının insanca yaşamayı engellediğini belirtmişlerdir).

Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor

Tüm Katılımcılar

Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor

Kadın Katılımcılar

Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor

Erkek Katılımcılar

Ekonomik durumum insanca yaşamamı engelliyor

13. Hayatta bana umut veren bir amacım var

“Hayatta bana umut veren bir amacım var” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

“Hayatta bana umut veren bir amacım var” ifadesinin “eğitim durumu” (2 = .152) ile p<.05 düzeyinde anlamlı korelasyon içinde olduğu görülmüştür. (Eğitim düzeyi arttıkça katılımcılar daha sık olarak kendilerine umut veren bir amacın varlığından söz etmişlerdir).

Hayatta bana umut veren bir amacım var

Tüm Katılımcılar

Hayatta bana umut veren bir amacım var

Kadın Katılımcılar

Hayatta bana umut veren bir amacım var

Erkek Katılımcılar

Hayatta bana umut veren bir amacım var

14. İnsan hakları hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim

“İnsan hakları hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

İnsan hakları hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim

Tüm Katılımcılar

İnsan hakları hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim

Kadın Katılımcılar

İnsan hakları hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim

Erkek Katılımcılar

İnsan hakları hakkında daha çok şey öğrenmek isterdim

15. Özürlüler yasasının bana neler sağladığını iyi biliyorum

“Özürlüler yasasının bana neler sağladığını iyi biliyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Özürlüler yasasının bana neler sağladığını iyi biliyorum

Tüm Katılımcılar

Özürlüler yasasının bana neler sağladığını iyi biliyorum

Kadın Katılımcılar

Özürlüler yasasının bana neler sağladığını iyi biliyorum

Erkek Katılımcılar

Özürlüler yasasının bana neler sağladığını iyi biliyorum

16. Sakatların yaşadıkları zorlukların azalmasına katkı sunarım

“Sakatların yaşadıkları zorlukların azalmasına katkı sunarım” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Tüm Katılımcılar

Sakatların yaşadıkları zorlukların azalmasına katkı sunarım

Kadın Katılımcılar

Sakatların yaşadıkları zorlukların azalmasına katkı sunarım

Erkek Katılımcılar

Sakatların yaşadıkları zorlukların azalmasına katkı sunarım

17. Sakatların temel haklarını iyi biliyorum

“Sakatların temel haklarını iyi biliyorum” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Sakatların temel haklarını iyi biliyorum

Tüm Katılımcılar

Sakatların temel haklarını iyi biliyorum

Kadın Katılımcılar

Sakatların temel haklarını iyi biliyorum

Erkek Katılımcılar

Sakatların temel haklarını iyi biliyorum

18. Sakatların insanca yaşaması için tüm düzenlemeler yeterlidir

“Sakatların insanca yaşaması için tüm düzenlemeler yeterlidir” ifadesinin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim düzeyi, kullanılan cihaz ve sakatlık derecesi ile korelasyonuna bakılmıştır.

Belirtilen ifadenin değişkenlerden hiçbiri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon göstermediği gözlenmiştir.

Sakatların insanca yaşaması için tüm düzenlemeler yeterlidir

Tüm Katılımcılar

Sakatların insanca yaşaması için tüm düzenlemeler yeterlidir

Kadın Katılımcılar

Sakatların insanca yaşaması için tüm düzenlemeler yeterlidir

Erkek Katılımcılar

Sakatların insanca yaşaması için tüm düzenlemeler yeterlidir

3. Eğitim Talepleri

1. Sakatların Temel Hakları & Özürlüler Yasası

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Eğitime ilişkin talep

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

2. İletişim Becerileri

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İletişim Becerileri

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

İletişim Becerileri
3. Stresle Başa Çıkma

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Stresle Başa Çıkma

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

Stresle Başa Çıkma
4. STK Nedir? Nasıl Faaliyet Gösterir ve Ne İşe Yarar?

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

STK Nedir? Nasıl Faaliyet Gösterir ve Ne İşe Yarar?

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

STK Nedir? Nasıl Faaliyet Gösterir ve Ne İşe Yarar?
5. Sakatlar ve Halk Sağlığı

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sakatlar ve Halk Sağlığı

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

Sakatlar ve Halk Sağlığı
6. Sakatlar ve Spor

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sakatlar ve Spor

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

Sakatlar ve Spor
7. Sakatlar ve Şehir Mimarisi

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sakatlar ve Şehir Mimarisi

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

Sakatlar ve Şehir Mimarisi
8. Üreme ve Cinsel Sağlık

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Üreme ve Cinsel Sağlık

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

Üreme ve Cinsel Sağlık
9. Kadın ve Çocuk Hakları

Eğitime ilişkin talep aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kadın ve Çocuk Hakları

Katılımcıların ve eğitmenin en iyi sonucu almasını sağlamak için, eğim salonun hazırlanmasında göz önüne alınabilir düşüncesiyle, eğitim almak isteyenlerim kullandıkları cihazlar aşağıda yer almaktadır.

Kadın ve Çocuk Hakları