insanca yaşam projesi

AIDS Danışma Birimi

Proje kapsamında yer alan dört pilot uygulamadan biridir ve cinsel tercihlerinden dolayı farklı insan hakları ihlallerine maruz kalan ve/veya sorun yaşayan kişilere yönelik olarak sürdürülen çeşitli çalışmalarda bir ihtiyaç olarak belirmiştir. Bu birim Kadıköy bölgesindeki HIV virüsü taşıyan insanları tespit etmeyi ve AIDS konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Birim Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniği içerisindedir.